top of page

Modalitatea prin care iți colectam datele 

​Prin intermediul acestui website colectăm date personale ale utilizatorilor prin următoarele modalități: 

 • direct de la tine (completând formularul de contact sau când te abonezi la canalul de știri) 

 • prin urmărirea modului în care interacționezi cu acest website (de ex., prin cookies) 

​ 

În baza consimțământului tău care poate fi retras în orice moment prin transmiterea unui e-mail la adresa psiholog@liliana.dinescu.ro. Datele tale sunt păstrate pe o perioadă de 10 ani sau până când ne soliciți ștergerea lor. 

​Informații referitoare la obținerea datelor 

Website-ul colectează anumite informații referitoare la accesarea site-ului. Aceste informații includ adresa de protocol internet (IP) cu ultimele cifre eliminate (întrucât avem activată funcția de anonimizare IP în Google Analitic), locația generală în care se află computerul sau dispozitivul tău (la nivel de oraș), tipul de browser, sistemul de operare, momentul accesării, link-ul paginii accesate, istoricul de vizualizare al paginilor website-ului nostru. Aceste informații sunt folosite pentru a ne putea concepe site-ul în așa fel încât să se adapteze mai bine la nevoile utilizatorilor noștri, și pentru a măsura audiența paginilor website-ului nostru. 

Este interesul nostru de a monitoriza activitatea pe site și a asigura securitatea site-ului. Pentru plasarea și accesul la cookie-urile care facilitează această prelucrare este necesar consimțământul tău. Datele sunt păstrate timp de un an de la data vizitei. 

De asemenea, pagina noastră de internet utilizează cookie-uri, despre care puteți citi mai jos. Ca regulă generală, pentru plasarea cookie-urilor care nu sunt strict necesare funcționalității paginii este necesar consimțământul tău, pe care ţi-l solicităm la intrarea pe site. Opțiunile tale privind cookie-urile pot fi modificate oricând, instrucțiuni în acest sens fiind incluse în Politica de cookie-uri de mai jos. 

 

Cine mai are acces la informațiile colectate 

​Nu vom divulga datele tale personale decât în scopurile și către terții descriși mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele tale personale sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale. 

Astfel, vom partaja partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți: 

(a)  Wix.com Ltd, care ne oferă servicii de editare a website-ului și care este operator pentru unele date prelucrate prin intermediul website-ului; 

(b)  societăți care ne oferă servicii relevante pentru website, cum ar fi analiză trafic, furnizori de servicii de marketing (cum ar fi newslettere), furnizori de sisteme IT și furnizorii de servicii de mentenanță; o listă a acestora poate fi obținută la cerere. În ce privește societățile care plasează cookie-uri prin intermediul website-ului, găsiți aceste informaţii mai jos. 

(c)  alte entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm. 

De asemenea, vom divulga informațiile tale personale unor terți: 

(d)  în cazul în care ne soliciți sau ne dai acordul în acest sens; 

(e)  persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele tău; 

(f)   în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele tale personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerințe de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale; 

(g)  pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui terț, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală. 

​​Prin intermediul acestui website, datele personale, sunt prelucrate în afara Zonei Economice Europene (ZEE), mai precis în Statele Unite ale Americii, de către Wix.com Ltd, o societate cu sediul în 40 Namal Tel Aviv Street, Tel Aviv, Israel care oferă servicii de editare a acestui website. Poți citi mai multe despre prelucrarea datelor de către Wix.com Ltd în propria lor politică de prelucrare a datelor

Wix este auto-certificată pentru conformare cu principiile Privacy Shield, astfel că acesta este mecanismul de adecvare pe care îl folosim pentru transferul datelor. 

 

Ce trebuie să știi despre drepturile tale 

În calitate de persoană vizată, ai drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm de la tine. Îți vom respecta drepturile și vom da curs solicitărilor tale în mod adecvat. 

(a) Ai dreptul de a-ți retrage consimțământul: Dacă ți-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor personale, îți poți retrage consimțământul în orice moment. În cazul newsletterului, această retragere se poate face prin orice metoda de comunicare, în plus față de modalitatea de a ne contacta prevăzută mai jos. 

(b) Dreptul la acces: Poți solicita informații legate de datele personale pe care le deținem despre tine, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obținut indirect, și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul. 

Îți vom oferi o copie a datelor tale personale la cerere. Dacă soliciți mai multe copii ale datelor tale personale, îți putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative. 

Ai dreptul la informare privind măsurile noastre de protecție pentru transferul datelor tale personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spațiului Economic European, dacă ne soliciți să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele tale personale, iar noi transferăm datele tale personale într-o țară din afara Uniunii Europene și Spaţiului Economic European. 

(c) Dreptul la rectificare: Ai dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor personale care te privesc. Ai posibilitatea să ne contactezi în modalitatea prevăzută la mai jos. 

(d) Dreptul la restricționare: Poți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor tale personale, în cazul în care: 

 • contești corectitudinea datelor tale personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea, 

 • prelucrarea este nelegală, dar te poți opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, 

 • nu mai avem nevoie de datele tale personale dar tu le soliciți pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau 

 • te opui prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra intereselor tale. 

(e)  Dreptul la portabilitate: Ai dreptul de a primi datele tale personale pe care ni le-ai furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să soliciți ca noi să transmitem datele tale personale (pe care ni le-ai furnizat) unei alte organizații. 

Ai aceste două drepturi dacă, în mod cumulativ: 

 • îți prelucrăm datele personale cu mijloace automate, 

 • ne bazăm, în prelucrarea datelor tale personale, pe consimțământul tău sau prelucrarea de către noi a datelor tale personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care ești parte; 

 • datele tale personale ne sunt furnizate de tine, și 

 • transmiterea datelor tale personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. 

Ai dreptul să primești datele tale personale într-un format structurat, folosit în mod curent și care poate fi citit automat. 

Dreptul tău de a primi datele tale personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor tale personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). 

Dreptul ca datele tale personale să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl ai dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic. 

(f) Dreptul la ștergere: Ai dreptul să soliciți să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre tine. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele tale personale, si dacă: 

 • Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate; 

 • Persoana vizată se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară; 

 • Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

 • Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care ne revine. 

cu excepția cazului în care datele sunt necesare: 

– pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; 

– pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem; 

– în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau 

– pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

(g) Dreptul la obiecție: Acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul tău ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unui terț, poți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor tale personale din motive legate de situația ta particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele tale personale, cu excepția cazului în care

(i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților tale sau

(ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectezi la prelucrare, te rugăm să specifici dacă dorești, de asemenea, ca datele tale personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restricționa. 

Te rugăm să reții: 

​Perioada de timp: Vom încerca să îți îndeplinim cererea în termen de o lună de zile, perioadă care poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de dreptul specific invocat sau de complexitatea cererii tale. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, te vom informa în privința termenului de prelungire și a motivelor care au dus la această prelungire. 

Restricționarea accesului: În anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor tale personale din cauza unor restricții legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, îţi vom comunica motivul acestui refuz. 

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu îţi putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizezi în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu te putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii tale în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferi informații suplimentare care să ne permită să te identificăm. Te vom informa și îţi vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare. 

Exercitarea drepturilor tale: Pentru a-ți exercita drepturile, te rugăm să ne contactezi în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite mai jos. 

​Dacă ai o nemulțumire cu privire la modul în care prelucrăm datele tale, am prefera să ne contactezi pe noi direct pentru a-ți putea soluționa problema. Cu toate acestea, poți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin website-ul lor (www.dataprotection.ro). 

 

Modificările ale acestei informări 

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezenta nota de informare, din acest motiv, te încurajăm să o verifici periodic. 

 

Detalii de contact 

Te rugăm să adresezi întrebările tale privind subiectul protecției datelor și orice cerere pentru exercitarea drepturilor tale la următoarele informații de contact: 

Email:  liliana.dinescu27@gmail.com

Adresă:  Narciselor nr 4, Bucuresti

bottom of page